Konferens med moderaterna

Igår hade jag förmånen att få lyssna på vår finansminister Anders Borg under vår konferens med moderata Kommunstyrelseordförande. Som vanligt var det mycket givande att lyssna till honom och hans analyser. Tidigare under dagen hade han uttalat sig i media om att han tror att arbetslösheten kommer att sjunka fortare än vad man tidigare trott.

Enligt honom är det också väsentligt att vi prioriterar skolan mer. För att klara det behov av välutbildade personer som vårt näringsliv behöver måste vi ha en högre kvalité i skolan och på resultaten. Det handlar om:
– matchning och utbildning
– implementering av gymnasiereformen med bl.a. lärlingar
– resultat i grundskolan
-kunskap och kvalité i förskolan

Vad gäller infrastruktur som det har varit en del diskussion om i vinter är det viktigt att veta att vi ligger i topp i Europa i investeringar. Det är ett digert arbete att få ordning på den efter Socialdemokraternas, med stöd av Miljöpartiets, tidigare misshushållning.

När det gäller vårt sjukskrivningssystem så är det en paradox att vi har högst kostnader i Europa men att enligt media vi ändå ger ut för lite ersättningar. Facit är väl snarare att tack vare att Alliansen vågade reformera systemet så stod vi oss starkare i konjunkturnedgången. Mycket av det vi gjort har flera lände i Europa kvar att göra.

Kommentera