Möte med Polisstyrelsen

Polismyndigheten i Västra Götaland har under många år dragits med en dålig ekonomi. Det har varit mer regel än undantag att man hållt sin budget. Detta har under åren inneburit många plötsliga besparingsåtgärder som väl aldrig är uppskattade av verksamheten. Det är därför extra roligt att man för förra verksamhetsåret redovisar ett plus på 54 mmkr på en budget på 2 800 mnkr. För verksamheten kommer en stabil ekonomi innebära att verksamheten också blir stabil när man inte tvingas till plötsliga åtgärder och besparingar.

I kombination med en ekonomi i balans har man också klarat sina nationella mål bra. Jämfört speciellt med de andra storstadsområdena kan man t.o.m. säga att man karat målen mycket bra. Det som finns kvar att arbeta med som ett förbättringsområde är våld i nära relationer. Där har det blivit en förbättring men det finns en bit kvar att gå innan man klarat målet.

Vi fick också information om att i maj så kommer det nya rapporteringssystemet som ska användas av polispatrullerna vara i drift. Detta kommer att bli en avsevärd förbättring mot idag att man kan rapportera direkt från polisbilen och att man inte kommer att behöva att åka in till stationen.

Kommentera