Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte med kommunstyrelsen fick vi information dels om Fiskeområde södra Bohuslän samt om EU av Rune Malm från West Sweden.

Förutom dessa informationer togs också beslut om de övergripande målen för kommunen under mandatperioden 2011-14. Dessa mål är framtagna av majoriteten bestående av M, FP och KD och kommer också att uppdelas i olika verksamhetsmål.

Kommentera