Apoteksmonopolets avskaffande = bra

Svenska Dagbladet har i en artikel i dagens tidning på ett sakligt sätt analyserat effekterna av avskaffandet av apoteksmonopolet. Till skillnad mot GP så inser man att något prisras på produkterna inte var ett realistiskt scenario. Prispress innebär att handlarna inte slentrianmässigt kan höja sina priser eftersom de nu är i en konkurrensutsatt bransch. Den som är missnöjd med utbud eller service i en kedja kan numera vända sig till en annan. Dessutom har tillgängligheten ökat genom bättre öppettider. Att en stockholmstidning dessutom har en vits i rubriken gör det hela extra bra.

Kommentera