Reservfärjan på Nordötrafiken tas bort

För drygt ett år sedan nåddes vi av rykten att Färjerederiet hade för avsikt att flytta reservfärjan Nordö III till Luleå. Öråden på Nordöarna samt kommunen agerade då var och en för sig i ärendet men vi fick samma svar att detta inte var aktuellt utan att driften på Nordölinjen skulle säkerställas med en reservfärja.

För någon vecka sedan fick vi återigen via ryktesvägen reda på att Färjerederiet har för avsikt att flytta reservfärjan Nordö III till Luleå. Istället vill man att kommunens färja Polstjernan ska kunna användas som reservfärja. Detta går alldeles utmärkt bortsett från att om vi samtidigt måste ha Polstjernan, exv. vid isturlista eller haveri på Burö, så är den inte disponibel för Nordölinjen. Detta blir givetvis en ökad osäkerhet för alla på Nordöarna och det går tvärtemot hur vi i kommunen vill utveckla kommunikationerna.

Vi kallar nu till ett samverkansmöte med Färjerederiet där vi vill ha svar på varför man på ett så påtagligt sätt vill försämra servicen för våra kommuninvånare. Vi vill också ha svar på varför vi som kommun inte informeras om dessa planer utan att vi får reda på detta ryktesvägen och då tvingas att agera reaktivt istället för proaktivt. Eftersom detta är ett ärende som hastar vill vi ha detta samrådsmöte i början på mars. Representanter för Nordöarnas öråd kommer att bjudas in till mötet.

Kommentera