Det går bra för Öckerö kommun

Det går bra för Sverige nu och det går speciellt bra för Öckerö kommun. Den senaste skatteprognosen frå SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) visar att vi fått vårt skatteunderlag ytterligare uppräknat.

När konjunkturnedgången slog till 2008 valde vi att inte genomföra några neddragningar eller besparingar på våra verksamheter. Istället fick de precis vad de hade äskat både för 2009, 2010 och för 2011 för att klara sina löne- och kostnadsökningar. Eftersom skatteunderlaget då samtidigt hade minskat drastiskt innebar detta att vi var tvungna att underbalansera både budgeten för 2010 men även för 2011 med drygt 25 mnkr vardera året. Detta var möjligt tack vare att vi tidigare bedrivit en ansvarsfull ekonomisk politik och samlat i ladorna för att just kunna klara av en sådan här nedgång.

När vi nu skriver resultatet för år 2010 visar det sig att vi för åttonde året i rad klarar av ett positivt balansresultat, dvs. efter att vi räknat av försäljning av mark. Resultatet för 2010 ser ut att hamna på nästan 14 mnkr i överskott. För år 2011, som också var underbudgeterat med 25 mnkr ser nu prognosen ut, efter den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, att hamna på ett nollresultat. För de kommande åren ser det också mycket bättre ut. Istället för en underbudgeterade ser de nu ut att vara i balans.

De som minns kanske kommer ihåg att Socialdemokraterna i Öckerö kommun försökte att göra en stor affär av att vi hade denna underbudgetering. Detta trots att man själva både underbudgeterade och höjde skatten. Man yrkade t.o.m. i kommunfullmäktige så sent som i november att vi skulle ändra i våra ekonomiska styrprinciper eftersom man ansåg att vi inte skulle klara våra ekonomiska mål.

Med facit i hand visar det sig nu att man var helt fel ute med sina anklagelser. Vi har visat att vi klarat kommunen igenom en stor konjunkturnedgång genom en ansvarsfull politik utan höjda skatter eller neddragningar och besparingar. Ett litet erkännande för detta istället för anklagelser vore kanske klädsamt från Socialdemokraterna men det är väl inte helt politiskt korrekt.

3 kommentarer för “Det går bra för Öckerö kommun

 1. Kommer den att bli uppvärmd ?
  Sätt en blåslampa i ändan på dom som hand –
  lägger ärendet precis som Du gjorde med vattenläckan
  så kanske det händer något – innan någon ung
  människa fryser ihjäl – då skulle alla vakna –
  och TV skulle gotta sig över Öckerös problem.

 2. Detta har jag skrivit om tidigare att vi för samtal om busskurer på olika ställen med Västtrafik om. Vi har däremot kommit fram en hel del med en terminal på Lilla Varholmen. I bästa fall kan den snart bli verklighet.

 3. Nu när det gått så bra så kanske Du skulle vilja verka
  för att vi får uppvärmda busskurer på Framnäs och Grönvik.
  Det borde gå att påverka Västtrafik och genom samarbete
  få detta till stånd.
  I vinter har skoolbarnen ibland fått vänta i timmar på färjor och bussar i isande kyla medan många vuxna innevånare
  glidit förbi i sina uppvärmda bilar utan att reagera.
  Varför just Framnäs och Grönvik ? Jo, för här är det
  extremt dåliga kommunikationer mellan olika färdsätt.
  Gör en insats för dessa medborgare.

Kommentera