Arbetslöshetsstatistik

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Öckerö kommun. I januari månad sjönk den till 1,9 % mot 2,2 % i december. Detta innebär att vi är den kommun i Västra Götaland som tillsammans med lerum har den lägsta arbetslösheten i hela Västra Götalandsregionen. För Västra Götalandsregionen är arbetslösheten 3,7 %, alltså nästan dubbelt så hög som i vår kommun.

Kommentera