Ohälsotalet i januari är 29,3

 Ohälsotalet fortsätter att gå nedåt, januari månads värde är 29,3. Det är en minskning med drygt 9 % jämfört med 12 månader tidigare. Ohälsotalet för kvinnor är 36,4, vilket är en minskning med knappt 10 % de senaste 12 månaderna.

För män är ohälsotalet 22,7, en minskning med 8 % för motsvarande period. 127 075 personer fick i januari en utbetalning på grund av sjukskrivning, knappt 1 % färre jämfört med 12 månader tidigare. Av dem som fick utbetalning i augusti på grund av sjukskrivning var 80 140 kvinnor och 46 935 män. 434 464 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning i februari 2011, jämfört med 491 797 personer i januari 2010. Det är en minskning med knappt 12 %.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Kommentera