100 förlorade dagar

Moderaterna i Västra Götalandsregionen presenterade idag en rapport om den politiska ledningens första 100 dagar – De 100 första dagarna vid makten brukar beskrivas som avgörande för hur mycket en politisk ledning kan åstadkomma under sin mandatperiod.

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sjukvårdspartiet. Det vore väl en underdrift att säga att detta är en lätt uppgift för Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att få samman dessa olika åsikter och föra en kraftfull politik. Detta avspeglar sih också i rapporten där vi konstaterar att flera av dessa partier har gjort stora avsteg från sina vallöften för att komma till makten. Frågan man kan ställa sig då är vad som är viktigast, att sitta vid makten eller att föra den politik man gått till val på?

Den 15 maj är det omval till Västra Götalandsregionen. Moderaterna kommer fram till dess att granska vad som gjorts och inte gjorts i regionen.

Kommentera