Möte med SU om ambulanssjukvården

I torsdags den 10 mars hade vi från Öckerö kommun ordnat ett möte med ansvariga för ambulanssjukvården i Göteborg och Öckerö kommun. Med på mötet var verksamhetschef för ambulanssjukvården, ansvariga läkare, politiker och tjänstemän från SU styrelse samt representant för AmbuAlarm. Det som framkom på mötet var ett antal åtgärder som ska göras och vissa åtgärder som redan är genomförda.

Hur man kan optimera tillgängligheten avseende ambulansresurser i Öckerö Kommun. 

Basfakta (källa AmbuAlarm)
 • Ca 90% av alla prio 1 uppdrag i Öckerö Kommun hämtas av de två ambulanser (Öckerö/Torslanda) som skall säkra insatstid.i upptagningområdet
 • Uppdrag ambulanshelikopter Öckerö 150/år
 • Mediantid från samtal till 112 tills ambulans är på plats är på Öckerö 10:48. I hela kommunen är motsvarande tid 12:32.
 • Motsvarande tid i hela SU är 11:30.
 • SU har tecknat avtal med Räddningstjänsten Öckerö, sk IVPA för att ytterligare säkra insatstiden vid livshotande tillstånd

Antal ambulansuppdrag Öckerö per år

 • Prio 1: 290
 • Prio 2: 825
 • Prio 3: 118

  Summa: 1233 (3,4/dygn)

Antal båt uppdrag

 • 512 uppdrag/år, detta motsvarar ca 1,4/dygn. 

Totalt antal uppdrag Norra o Södra skärgården 

 • Totalt 1233+512=1745, detta motsvarar ca 4,7 uppdrag per dygn.

Förslag och redan vidtagna åtgärder för att säkra tillgänglighet o insatstid   

Resursförstärkning 2010/2011 

 • Angeredsambulans utökad tid 5 tim/dygn
 • Ytterligare en ambulans (8 tim/dygn) i januari
 • Ytterligare en ambulans (8 tim/dygn) i mars
 • Ytterligare en ambulans (8 tim/dygn) i september
 • Utökning av tiden för Läkarambulansen till 11 tim/dag 

Strategier för säkring av tillgänglighet och medicinsk kompetens 

 • SOS-alarm arbetar nu med ett verktyg som löpande visar om insatstiderna riskerar att bli för långa i visst område, t ex Öckerö. Är så fallet skall strategiska omflyttningar göras. En rutin för detta är framtagen och syftet är att säkra insatstid i hela SU. Ett minsta antal ambulanser skall alltid finnas disponibla för att säkra insatstid för prio 1 uppdrag. Ett prio 1 uppdrag utförs i snitt var 20:e minut dygnet runt i hela SU.
 • Ett förslag är lagt som syftar till att minimera den tid som Öckeröambulansen inte är tillgänglig i kommunen. Vid de tillfällen det medicinska tillståndet tillåter gör man en omlastning på Hisingen till annan ambulans för fortsatt transport till sjukhus. Det finns flera aspekter att diskutera, främst den enskilda patientens upplevelse av att byta vårdare och fordon, mot att säkra ambulanstillgängligheten på Öckerö. I glesbygd är detta inte en unik åtgärd i ambulanssverige. Öckeröambulansen får på detta sätt också en tydligare skärgårdsprofil.
 • Redan nu finns ett väl utvecklat samarbete mellan ambulanssjukvård och räddningstjänsten sk IVPA. Ett förslag diskuteras att stärka upp denna resurs med sjuksköterska från lämplig sjukvårdsorganisation.
 • Det har varit vissa brister i kommunikation mellan de samverkande organisationerna.  Det nya Rakel-systemet som är införskaffat kommer ge bättre förutsättningar för  samverkan

Framtida möjligheter

I samband med att nuvarande ambulansavtal löper ut 2012 diskuterades möjligheten att utveckla ett samarbete för att på bästa sätt samverka kring en framtida ambulans/sjukvårds-båt.

Detta skulle också kunna ge möjlighet för ett alternativt utnyttjande av Regionens ambulanshelikopter.

Kommentera