Dialogcafé med ungdomar

I måndags hade vi Dialogcafé med ungdomar från kommunen. 24 st ungdomar och politiker från alla partier i Kommunfullmäktige hade ställt upp.

Det hela inleddes med att alla ungdomar fick skriva ner vad de önskade att kommunen skulle göra för ungdomar i kommunen. Därefter sattes dessa önskemål upp på en stor tavla och sedan fick man rösta genom att sätta prickar på de förslag som man ansåg vara bäst.

Som vanligt så hamnade en ny fritidsgård och en skatepark högst upp  på listan. Man hade också önskemål om att polisen skulle vara här mindre tid. Vid en diskussion om detta framkom det att det handlade om att polisen hade synpunkter på hur man transporterar granarna till påskefyrarna. Vi politiker är nog rätt överens om att det behövs både en ny fritidsgård och en skatepark. När det gäller polisen så fanns det också en enighet hos politikerna att vi anser att det är bra med en hög närvaro. Vi tycker inte att det kan göras undantag för grantransporter utan tvärtom så anser vi det viktigt att polisen har sina kontroller av både mopeder och andra fordon. Detta har också gjort att vi minskat antalet mopedolyckor som för ett antal år sedan var skrämmande högt.

Överhuvudtaget så är det intressant att ägna en kväll åt en diskussion med våra ungdomar. I många avseenden så har de samma syn på vad som ska göras som vuxna har. En mer komplett rapport om Dialogcaféet kommer snart i Lokalbladet.

En kommentar för “Dialogcafé med ungdomar

Kommentera