Frågor till Håkan Juholt (S)

Nu har Socialdemokraterna haft sin extrakongress. Efter långa diskussioner har Håkan Juholt valts till ny partiordförande och Carin Jämtin till ny partisekreterare. Vi vill passa på att gratulera och önska lycka till. Vi vill också passa på att ställa några viktiga frågor till Håkan Juholt och Carin Jämtin. Det skriver partisekreterarna för de fyra allianspartierna.

Det finns en stor nyfikenhet på åt vilket håll den nya S-ledningen kommer att styra den socialdemokratiska skutan. Därför vill vi ställa några viktiga frågor till Håkan Juholt och Carin Jämtin.

1. Vill ni höja skatten för alla som arbetar?

Alliansens jobbskatteavdrag har gett alla som arbetar, framförallt låg- och medelinkomsttagare, mer i plånboken. Med jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått sänkt skatt med nästan 1 500 kronor per månad, en metallarbetare med nästan 1 700 kronor och en sjuksköterska med närmare 1 750 kronor. För en undersköterska innebär jobbskatteavdraget en hel extra månadslön efter skatt varje år. Dessutom har jobbskatteavdraget varit framgångsrikt för att stärka drivkrafterna för arbete. Trots detta har Socialdemokraterna blåst till strid varje gång vi föreslagit att skatten ska sänkas för alla som arbetar.

Tycker ni fortfarande att det är ett problem att vanligt folk får mer pengar över? Hur många steg i jobbskatteavdraget vill ni ta bort?

2. Ska rut-avdraget avskaffas?

Med rut-avdraget har tusentals jobb skapats, vardagspusslet förenklats för många och svarta jobb blivit vita. Innan alliansen införde rut-avdraget var hushållstjänster för dyra för många. Det uppmuntrade till svartarbete vilket ledde till otrygga arbetsförhållanden och till att en bransch med stor potential inte kunde utvecklas på ett bra sätt.

Hittills har omkring 300 000 personer gjort avdrag vilket skapat en blomstrande bransch med över 11 000 anställda. Trots det har ni socialdemokrater hittills tagit varje möjlighet att motarbeta reformen. Det enda alternativ som föreslagits, av bland annat Carin Jämtin, är att stockholmarna (och endast de) ska erbjudas en butler i kollektivtrafiken.

Vill ni fortfarande avskaffa RUT-avdraget som lett till att tusentals jobb skapats?

3. Hur blir det med valfriheten i välfärden?

Under 1900-talet gjorde socialdemokratin stora insatser för att bygga ut den allmänna välfärden. Nu har Alliansen tagit flera steg för att solidarisk finansiering ska kunna kombineras med valfrihet. Genom nya möjligheter att starta och driva välfärdsföretag ges inte minst kvinnor nya karriärvägar samtidigt som mångfalden och kvaliteten ökar för medborgarna. Alliansens mål är en trygg välfärd som kan erbjuda alla medborgare en bra service utifrån var och ens behov.

Fler vårdgivare innebär dessutom att medarbetarna lättare kan välja arbetsgivare. Det är viktigt för att löner och arbetsvillkor ska kunna förbättras för alla som jobbar inom välfärden.

Hittills har ni socialdemokrater motsatt er etableringsfriheten och hotat med att förbjuda möjligheterna att driva välfärdsföretag med vinst. Gäller detta även fortsättningsvis?

4. Kommer chockhöja arbetsgivaravgifterna för unga?

Att ge fler ungdomar möjligheten att komma in på arbetsmarknaden är en av vår tids största utmaningar. För att ungdomar lättare ska få jobb har Alliansen bland annat halverat arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år. Detta har lett till att fler unga kunnat få in en fot på arbetsmarknaden.

Detta har Socialdemokraterna protesterat högljutt emot och förespråkar istället chockhöjda arbetsgivaravgifter för personer under 26 år. Är det fortfarande Socialdemokraternas åsikt?

5. Hur ser ert regeringsalternativ ut?

Alliansen har tillsammans tagit ansvar för Sverige sedan valet 2006 och processen startade långt innan dess. Vi har insett att vi gör varandra starkare genom att samarbeta förtroendefullt samtidigt som vi har respekt för och bejakar våra partiers behov av utveckling och förnyelse.

Det rödgröna samarbetet har upplösts och pekas, av mer eller mindre samtliga inblandade, ut som misslyckat. Det gör att frågan kring framtida samarbeten måste ställas. Att ge bilden av att ett parti med ett väljarstöd på omkring 30 procent kan regera själv är inte att ta ansvar för Sverige. Hur ser ert regeringsalternativ ut?

Att Socialdemokraterna nu samlar sig och väljer en partiledare och en partisekreterare är bra. Den tid av politiskt och ledarskapsmässigt vakuum som rått i landets största oppositionsparti är förhoppningsvis över. Det välkomnar vi. Men det innebär också att det är dags att börja ge svar på de frågor som såväl svenska folket som vi politiska motståndare ställer.

SOFIA ARKELSTEN
partisekreterare (M)

NINA LARSSON
partisekreterare (FP)

MICHAEL ARTHURSSON
partisekreterare (C)

ACKO ANKARBERG JOHANSSON
partisekreterare (KD)

Kommentera