Möte med Kommunfullmäktige

På senaste Kommunfullmäktige beslutades att Kommunstyrelsen ska ta över det strategiska planarbetet i kommunen. Detta innebär att planer som är av större betydelse nu hanteras av Kommunstyrelsen istället för hos Samhällsbyggnadsnämnden. Den största anledningen till detta är att planarbetet i kommunen får en allt större betydelse. Det är då viktigt att Kommunstyrelsen har en större påverkan på detta än vad man har idag. Vi tror också att det kan bli en bättre koppling till vår Näringslivsenhet. De flesta av planerna har beröring till vårt näringsliv och det är därför bra att planerna också behandlas ur ett näringslivsperspektiv. Tjänstemannamässigt innebär det inget eftersom det arbetet fortfarande kommer att utföras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förstärka arbetet kommer vi att rekrytera ytterligare en planarkitekt.

Efter smärre justeringar så antogs också Miljöpolicyn för kommunen. I samband med detta delades också ut den första miljödiplomeringen till företag i kommun, däribland vårt egna bostadsbolag ÖBO.

Vi besvarade två motioner som handlade om att bli en Fairtrade City. Detta arbete påbörjas nu och jag hoppas att kunna återkomma snart med mer information.

Kommentera