Omvalet i Regionen

Västra Götaland kommer att ha ett omval den 15 maj. Detta beroende på att det fanns för många oklarheter kring hur valsedlar hanterades vid valet i september. Detta omval är unikt i Sverige eftersom det aldrig tidigare förekommit att ett landstingsval, eller som i detta fall ett regionval, måste göras om. 

En intressant slutsats som kommer att kunna göras är om de som förespråkar delade kommun- och riksdagsval får mer eller mindre vatten på sin kvarn. Den allmänna uppfattningen är väl att ett separat kommunalval, där även landstings- och regionval ingår, inte kommer att dra så mycket väljare. Om det exv. kommer att ligga på EU-valsnivå, 30-40 % valdeltagande, kan man t.o.m. säga att det inte har någon fast demokratisk förankring. 

En annan aspekt är den rent ekonomiska. Vid en samlad valdag får en liten kommun som Öckerö, där partibidragen är relativt blygsamma, stor draghjälp från riksorganisationen. Skulle vi ha en delad valdag hade vi ekonomiskt varit tvungna att satsa betydligt mer sammanlagt på valarbete vilket inte hade varit möjligt med dagens förutsättningar.

För min del är jag övertygad om att en samlad valdag är det bästa. Vi måste inse fakta att ett landstings- eller regionval inte är någon stor kioskvältare och att i de flesta kommunerna så skulle man få det svårt att finansiera kommunvalen.

Kommentera