Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Den 15 maj kommer det att vara ett omval i Västra Götalandsregionen. Redan nu försöker den rödgröna minoritetsmajoriteten att komma med lite valfläsk. Vad sägs om att åka för samma pris i hela regionen som man idag åker för inom en kommun?

Visst känns det bra att något blir billigare och att man främjar kollektivtrafiken. Problemet är väl att en sådan här reform kostar och att någon måste betala. Eftersom både Miljöpartiet, Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna är partier som förordar skattehöjningar så tror jag inte att de har några problem med denna kostnad. Om man däremot analyserar hur man bäst ska använda skattepengarna så får man åtminstone ur moderat synvinkel en annan uppfattning.

Människor som vill åka kollektivt prioriterar punktlighet, snabbhet och komfort. Priset är en fråga som brukar komma längre ner på listan. Dessutom är det så att redan idag är det avsevärt billigare att åka kollektivt än med egen bil. Räknar man dessutom med parkeringskostnaden så vinner kollektivtrafiken med hästlängder.

Fördelen med en enhetstaxa är enkelheten men detta kan vi uppnå även på andra sätt. De pengar som Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu vill satsa på att sänka taxorna vill vi Moderater istället satsa på att bygga ut kollektivtrafiken med. Vi står idag inför en stor utmaning där vi inom Göteborgsområdet har åtagit oss att fördubbla kollektivtrafikens andel. Detta kommer att kosta mer pengar även om resande med kollektivtrafiken ökar i samma grad eller mer. De pengar som vi har måste därför användas för att få ut så mycket kollektivtrafik som möjligt med bra komfort och punktlighet och inte för att vinna röster i omvalet den 15 maj.

Kommentera