Resultat från dialogcaféet

Fler replokaler och bättre utrustning toppade önskelistan när 24 av kommunens ungdomar träffade politiker och tjänstemän. Det var på dialogcaféet den 14 mars som ungdomarna hade möjlighet att framföra sina synpunkter på hur Öckerö ska kunna bli en ungdomsvänligare kommun.

Ungdomar inbjöds till dialogcafé via lokalbladet, på kommunens och fritidsgårdens hemsida, elevråd på högstadiet och gymnasiet, i samband med drogvaneundersökning samt anslag på högstadiet, gymnasiet och fritidsgården.

Dialogcaféet inleddes med presentation och genomgång av kvällens upplägg. Totalt var 24 ungdomar och 13 politiker närvarande. Ungdomar och politiker fördelades över fem bord med ca 8 personer på varje. Kommunalråd Arne Lernhag informerade om syftet med Dialogcafé.

Vid respektive bord genomfördes brainstorming, enskilt och i grupp. Resultaten från brainstormingen utgjorde underlag för en dialog vid borden. Varje grupp sammanfattade sina förslag och redogjorde på ett åsiktsplank för övriga deltagare. Därefter kategoriserade ungdomarna förslagen. Slutligen fick ungdomarna fem “pluppar” var att fördela på de fem frågor som de ansåg vara viktigast. Kvällen avslutades med summering av resultaten. Politikerna ombads att ta med sig resultaten till respektive partigrupp för vidare diskussion. Eivor Johnsson påpekade att många av idéerna kan genomföras av ungdomar själva redan idag genom t.ex. EU projektet Coola Krafter och Öckerö fritidsgård. Annika Andersson (V) efterfrågade reflektioner kring förslaget om “mindre närvaro av polis”. Ungdomarna berättade om sina tankar, vilket gav upphov till diskusson.

Till sist riktades ett stort tack till alla engagerade ungdomar och politiker.

RESULTAT

Fler replokaler och bättre utrustning 18p
Mindre närvaro av polis 15p
Tätare bussturer, fria busskort för alla elever (även på helger) 11p
Ny fritidsgård 9p
Skateboardramp 8p
Förbättra Öckerö hamn med affärer m.m. 7p
Någon 24 timmars öppen affär/kiosk 6p
Arbeta mot diskriminering 6p
Förbättra skolmaten på Brattebergsskolan 5p
Fler fritidsaktiviteter på Björkö 5p
Crossbana 4p
Pengar till ungdomsverksamhet 3p
Ny asfalt bättre vägunderhåll 3p
Konstgräsplan 3p
Disco och konsertlokal 3p
Sopa upp gruset 3p
Mer pengar till kulturverksamhet 2p
Badhus (vid ishallen) 2p
Mer förnyelsebar energi 2p
Släck kommunala byggnader när de inte används 2p
Mer färjetrafik 2p
Trafiksäkerhet 2p
Fler kompost- och källsorteringsstationer 2p
Saft i bamba på Bratteberg 2p
Kulturhus 2p
Maten slut i bamba Bratteberg 1p
Soffor, mackor och dagverksamhet kvar på fritidsgården 1p
Ungdomsfullmäktige 1p
Laga skaterampen på Bratteberg 0p
Mer information om fritidsaktiviteter 0p
Förlängt öppet på fritidsgården fre & lör 0p
Seglarveckan “v.29” ( partyveckan ) till Öckerö 0p
Nedskräpning och städning. ( låt eleverna städa vägar) 0p
Underhåll på egendom 0p
Muddra i Klova hamn 0p
Lokal moppe utbildning 0p
Fler bankomater 0p

Kommentera