Båtdoktorn i fara

Protokollsanteckning Ärende nr.13 vid HSN 4, nämndsmöte 2011-04-01

Primärvården har inkommit med en begäran om ersättning 2011 för sin verksamhet, Skärgårdsdoktorn i Öckerö Kommun som man har bedrivit på Bohus-Björkö, Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö sedan 1990 talet.

Denna verksamhet är en viktig del av tillgängligheten till sjukvård för de c:a 2500 invånarna på dessa öar.

Kostnaden beräknas för år 2011 till 1.425.729 kr och den Socialdemokratiskt styrande majoriteten har valt att endast tilldela maximalt 600tkr.

Vår bestämda uppfattning är att Skärgårsdoktorn på Öckerö helt enkelt inte får lov att gå samma öde till mötes som det gemensamma ansvaret med kommunen om Rehab-bassängen på Hedens By, flytten av gynmottagningen från Öckerö till Kungälvs Sjukhus och regionens indragna stöd till det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Skärgårdsdoktorn är en viktig del av sjukvården för invånarna på de berörda öarna och vi inom Alliansen (KD, M, C och FP) vill att den styrande majoriteten tar sitt ansvar för en långsiktig lösning för denna verksamhet.

För Alliansen

Benny Strandberg (KD) Kent Lagrell (M) Birgitta Adolfsson (FP) Lena Bjurström (C )

Kommentera