Möte med Regionfullmäktige

Kristina Jonäng (C) ställde en interpellation om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland. Med bakgrund av detta anser Alliansen i Västra Götaland att det är märkligt att den politiska ledningen, S, MP och V, uttalat att andelen flygresor ska minska.

I framtiden kommer mycket att fokuseras på att göra flyget miljövänligare. Stora utvecklingsprojekt pågår redan i detta syfte och Alliansen anser därför att det är mycket olyckligt att den politiska ledningen har som målsättning att minska andelen flygresor. Detta har givetvis en hämmande effekt på de som vill satsa på olika former av besök och i det avseendet är beroende av flyget.

I inläggen talades från den politiska ledningen varmt om snabbtåg samt andra fortskaffningsmedel. Verkligheten är väl snarare sådan att det i dagsläget kommer att dröja avsevärd tid innan vi kommer att få snabbtåg. Det finns också utredningar som visar att miljövinsterna med snabbtåg äts upp av de ingrepp i naturen m.m. som måste göras för byggnationen. Dessutom är det så att det är orealistiskt att tro att snabbtåg skulle kunna ersätta flyg ens när det gäller resor från större delen av Europa. 

Vårdcentralerna i Öckerö kommun lever farligt när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen får bestämma. Bakgrunden är en motion i Regionfullmäktige från Vänsterpartiet där det föreslås att man ska ta fram ett nationellt handlingsprogram mot bemanningsföretag. Då våra vårdcentraler, precis som många andra, använder sig av s.k. hyrläkare skulle ett sådant förslag slå direkt mot vårdcentralernas verksamhet. Svårigheten som finns redan idag att få tag på läkare skulle bli än värre och risken är uppenbar att vårdcentraler kortare eller längre tid kan stå helt utan läkare med detta förslag.

Regionfullmäktige tog också det historiska beslutet att Västra Götalandsregionen ska bli ensam ägare till Västtrafik. Detta kommer att varaen stor fördel när det gäller effektivitet, ekonomi och styrning. Det kommer att bli lättare att komma till beslut med en ägare istället för som idag 50 ägare.

Kommentera