Karl-Henrik Sax: Med blålljus mot valvinst

Borgerliga alliansen går nu ut som en enda stor familj också i Västra Götaland. Beredd att ta över regionstyret om den vinner valet 15 maj.
Starten sker med ett gemensamt program för bättre akutsjukvård. Det är rätt tråd att börja valkampanjen med.

För självklart finns inget viktigare för dig och mig än snabb och bra vård – ifall vi skulle drabbas av akut svår sjukdom eller olycka. I den stunden kan låg enhetstaxa i kollektivtrafiken, som de rödgröna gick ut och lovade häromveckan, kvitta. Vi ska alltså få trevligare bemötande, bättre information och kortare väntetid på akuterna. Lovar de fyra borgerliga partierna. Fler akutläkare ska anställas. Med fasta placeringar där. Den vanliga ordningen i dag är att doktorer från andra avdelningar schemaläggs till akuten. Kraven och åtgärderna bygger på de mätningar av köer, behov och effektivitet i vården som regionen numera gör regelbundet.

Om läget är välkänt kan du förstås fråga dig
varför bristerna inte redan rättats till?
Två av allianspartierna, Folkpartiet och Centern har ju redan styrt regionen i tio år, tillsammans med Socialdemokraterna. Bara Moderaterna och Kristdemokraterna kan svära sig fria med att de inte fått vara med och bestämma. Men många av ändringarna tar tid. Särskilt de som måste testas fram. De borgerliga lovar bara att snabba på, redan nästa år:
Äldre patienter med redan kända sjukdomar ska slussas direkt in på avdelningen, och slippa vänta i akutkön. Prövas med framgång i till exempel Uddevalla.
Särskilda barnakuter ska finnas i Borås, Skövde, Trollhättan. Precis som i Göteborg.
Priset för långa listan förbättringar blir 300-400 miljoner kronor om året. Summan ryms inom de ökade skatteintäkter som regionen beräknas få 2012 genom att fler västsvenskar kommer i arbete och betalar skatt. Menar alliansen.

Då ingår också att indragna vårdplatser möbleras upp igen
så att patienter som är färdigbehandlade akut slipper ligga i korridorer. Ambulanserna ska användas effektivare och 90 procent av larmen nås inom max 20 minuter, oavsett adress.
Telefonrådgivningen byggs ut ännu mer, så att du inte behöver åka in till sjukhuset i onödan. Mycket av detta förändringsarbete är redan påbörjat och skiljer sig inte mellan de stora partierna.

Socialdemokraternas löfte om max en timmes väntan på akutläkare och jourbil som åker hem till gamla och barn finns också på alliansens lista. Och vice versa.
Och bedömningen att liv räddas bäst om akuterna finns bara på de största sjukhusen rubbar de inte på. Bara Sjukvårdspartiets program skiljer ut sig. Var du lägger din röst blir då mycket en fråga vem du mest litar på. Men glöm inte heller när du står i valbåset att nya kvastar sopar bättre än trötta och gamla.

Av Karl Henrik Sax
karlhenrik.sax@gt.se

Kommentera