Satsa på besöksnäringen

Öckerö kommun har ett unikt läge. Vi ligger nära en storstad och vi har ett fantastiskt läge med vår vackra natur. Denna fördel innebär att vi har en positiv befolkningsutveckling och att vi inte har någon svårighet att öka med 75 – 100 invånare om året, vilket är vårt mål. Detta visar sig inte minst i att vi f.n. har de dyraste husen i Göteborgsregionen enligt den senaste försäljningsstatistiken. En annan effekt av vårt vackra läge är vi får en hel del besökare som också vill ta del av vår natur. Hittills har vi dock varit alldeles för dåliga att dra fördel av detta.

För kommunen är det viktigt att vi skapar så många arbetstillfällen som möjligt inom kommunen. I nuläget pendlar drygt 55 % från kommunen varje dag för att åka till sin arbetsplats. För 50 år sedan arbetade de flesta inom kommunen. de som inte försörjde sig på fisket hade yrken som var indirekt beroende av fisket. I takt med att fisket minskade har också arbetstillfällena flyttats utanför kommunen. Nu har vi en möjlighet att utveckla besöksnäringen inom kommunen. Vårt läge nära Göteborg och vår natur gör att vi per automatik får hit besökare. Det är därför viktigt att vi nu occkså drar nytta av detta och ser till att vi utvecklar vår besöksnäring så att vi därmed också kan skapa fler arbetstillfällen inom kommunen.

En sak som skulle hjälpa till attutveckla besöksnäringen är ett större hotell typ konferenshotell. Ett konferenshotell med c:a 90 sängplatser skulle göra att vi fick fler övernattningar i kommunen och därmed också öka intäkterna inom kommunen. För den sakens skull har vi därför börjat att aktivt arbeta för att få en intressent till kommunen som vill etablera ett konferenshotell här.

Kommentera