Möte med GR styrelse

Under konferensen med GR styrelse fick vi lyssna på flera bra föredrag om utvecklingen av arbetsmarknaden i Göteborg. Bl.a. redogjorde BRG för förändringen av arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Just nu är det en bra tillväxt i GR. Sysselsättningen är högre än vad den var innan lågkonjunkturen. Antalet nyanmälda platser ökar dramatiskt och arbetslösheten sjunker. Enligt prognoserna kommer den att vara lägre 2013 sedan början på 2000-talet.

Andra dagen gjorde vi ett studiebesök på SAAB där vi fick en nulägesrapport av Sverige-chefen. Därefter fick vi en uppskattad guidning av SAAB-museet. Vad man än har för uppfattning om SAAB måste man ändö beundra deras optimism.

Kommentera