(S) och propagandan om att sälja ut sjukhusen

Socialdemokraternas valbudskap är att man “lovar att inte sälja ut några sjukhus.”

De har nu också presenterat en rapport som helt handlar om de sina egna utsagor om moderaternas politik och privatiseringar.

 

Sossarna säger att de känner sig skrämda av att de borgerliga vill sälja ut sjukhusen.

De hävdar att vi moderater på andra håll i landet säljer ut sjukhusen och privatiserar sjukvården. Detta tema går t.ex. i radioreklam från (S)

Genom privata försäkringar kan vissa personer betala för vård på privata sjukhus.

Därmed skulle människor med mycket pengar tränga sig före i vårdkön, menar (S).

 

Sossarna blandar alla tänkbara argument för att skrämma väljarna för privat vård.

Fakta är att Moderaterna i Västra Götalandsregionen inte har lagt några förslag om att “sälja ut några sjukhus”

Det närmaste vi kan komma ett sådant förslag var när alla partier (utom möjligen sjukvårdspartiet) var överens om att regionen skulle upphandla verksamheten vid nya Angereds närsjukhus.

Majoriteten i regionen med (S) i spetsen tog 2006 beslutet att Angereds Närsjukhus ska upphandlas i konkurrens senast ett år efter att det öppnats. (RS 20 juni och 12 dec. 2006)

Innebär detta att sossarna var med och sålde ut Angereds sjukhus och satte privata vårdföretags behov före patientens?

 

Som parentes kan också nämnas att Vänsterpartiet vid beslutet hade ett yrkande som innebar att regionen skulle driva sjukhuset under fyra år innan verksamheten skulle utsättas för offentlig upphandling. Är den ideologiska skillnaden för (V) att ska gå fyra år före man säljer ut ett sjukhus?

 

Sossarna säger att vi moderater ständigt ska ställas mot väggen och svara på frågan om vilka sjukhus som ska säljas.

Svaret kan vara att vi enbart har samma förslag som (S) och det i så fall är Angered sjukhus.

 

 

Lundby sjukhus på Hisingen i Göteborg är ett privat sjukhus som regionen under lång tid haft avtal med. Detta sjukhus ägs av Capio som är ett av de större vårdföretagen i Sverige.

Ett nytt avtal med Capio var klart i början av året. Upphandlingen är godkänd i Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 där Vänsterpartiet har ordförandeposten.

Detta är en av de största upphandlingar som gjorts i Sverige, säger HSN 11 i pressmeddelandet som är undertecknat av vänsterns ordförande Elise Norberg Pilhem.

Är det inte upphandlingar liknande Lundby sjukhus som är att betrakta som att “sälja ut sjukhus”?

Varför har då (S) och (V) så sent som i januari 2011 godkänt upphandlingen?

 

 

Carlanderska sjukhuset i Göteborg har lång erfarenhet av att behandla såväl försäkringspatienter som patienter där regionen köper vård.

Även vid Lysekils sjukhus finns verksamhet som drivs av det privata vårdbolaget OLSAB.

Regionen upphandlar operationer och OLSAB tar utöver detta emot försäkringspatienter.

(S) framhåller att man på andra håll i landet säljer ut sjukhus och “den som kan betala för sig går före den som är sjukare”. Är det i så fall inte samma sak på Carlanderska och Lysekils sjukhus.

Tänker (S) då förbjuda all verksamhet i Västra Götalandsregionen som bedriver motsvarande verksamhet som Carlanderska och OLSAB i Lysekil?

 

(S) kritiserar alla som tecknar privata sjukvårdförsäkringar vilket man uppger är ca 400 000 personer.

Vad är då orsaken till att privatpersoner, företag och kommuner betalar dyra försäkringar utöver den landstingsskatt som ska ge bra sjukvård.

Detta kan vara några orsaker;

-I mars 2011 fick nästan var sjunde patient (15%) vänta i mer än två månader på att få göra ett första besök hos specialistläkare.

-Nästan 1300 patienter hade väntat mer än tre månader på att få besöka specialistvården. Inte ens fyra av fem patienter fick sedan behandling inom ytterligare två månader.

-1745 patienter hade väntat i mer än tre månader på att få behandling.

Det är den socialdemokratiska politiken med långa väntetider som öppnat marknaden för privata försäkringar. Eftersom dessa patienter går helt utanför regionens vård bidrar de till att minska köerna inom regionen men inte att de köper sig före.

Att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar är inte en fråga för regionen.

 

 

 

Med Västra Götalandsregionens vårdval har ett 60-tal nya privata vårdcentraler öppnats i regionen. Regionens vårdcentraler och de privata får exakt samma ersättning för att bedriva primärvård. Man har samma krav och kvalitetsregler.

Denna reform har alla partier utom (V) stått bakom. Motståndet grundar sig tydligen på att regionen lämnar ersättning till privata vårdbolag.

Eftersom det är privata företag bakom de nya vårdcentralerna är frågan om vi nu sätter vårdbolagens behov före patienternas på över 60 platser i regionen?

Kommer (S) att ansluta sig till Vänsterns krav om att förbjuda alla privata vinstintressen i vården och därmed förbjuda att privata vårdcentraler?

Kommentera