Öckerö kommun har bra företagsklimat

På Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet i Sveriges kommuner har Öckerö kommun även i år en framskjuten placering. Trots att vi tappade sju placeringar och hamnar på en 61:a plats måste detta räknas som en bra placering för oss. Då ska man veta att det finns parametrar med bl.a. närhet till flygplats och tåg samt våra färjeförbindelser som gör att vi tappar gentemot andra kommuner.

För oss moderater är det viktigt att vi har ett bra företagsklimat där våra företagare känner att de har en möjlighet att verka samt att utveckla sina företag. En bra kontakt med kommunen är en bra grund för detta och det är därför något som vi prioroterat de senaste åren. Detta har givit utslag i denna undersökning där vi tidigare låg på en plats på drygt 100 och i år alltså ligger på 61:a plats.

Kommentera