V vill stänga 87 vårdcentraler i hela regionen

Vårdcentraler i hela Västra Götalandsregionen hotas av stängning. Hotet är allra högsta grad levande. Socialdemokraterna regerar i Västra Götalandsregionen tillsammans med Vänsterpartiet – ett parti som inte vill tillåta vårdgivare i alternativ regi.
För drygt ett år sedan infördes vårdvalet “VG primärvård” i Västra Götalandsregionen som gjorde det lättare för vårdgivare i alternativ regi att starta verksamhet.
Resultatet är framför allt att 60 nya vårdcentraler har startats! Patienterna har fått möjlighet att välja den doktor han eller hon trivs bäst hos och sjukvårdspersonalen har fått fler arbetsgivare att välja mellan.

Inte minst på landsbygden har införandet av VG primärvård fått effekt. Vårdcentraler har öppnats på orter där det tidigare inte funnits någon. Vårdcentraler som tidigare haft svårt att bemanna med personal och som hotats av nedläggning har, genom att läkare och sjuksköterskor fått ta över verksamheten, överlevt.
Vänsterpartiet är inte alls särskilt imponerade över alla nya vårdcentraler och de verkar inte ha mycket till övers för de läkare och sjuksköterskor som öppnat egen verksamhet.
Tvärtom lovar partiet att driva frågan om att avskaffa all privat sjukvård även om den finansieras på samma sätt som annan sjukvård.
I sitt valmanifest skriver vänsterpartiet: “Vården ska […] bedrivas i offentlig regi.” Vidare skriver man “En […] gemensamt ägd och demokratisk styrd hälso- och sjukvård är en förutsättning för att vi har en välfärd som når alla.”

I klarspråk innebär detta att 87 privata vårdcentraler i regionen ska tvingas lägga ner, Carlanderska sjukhuset och Lundby sjukhus likaså. Inte för att den vård de erbjuder är dålig, utan på grund av driftsformen.
Vänsterpartiets agenda är tydlig. Det spelar ingen roll om vården som de privata vårdcentralerna erbjuder patienterna är bra, uppfyller alla krav och är tillgänglig för alla.
Det enda Vänsterpartiet intresserar sig för är driftsformen och ägandet.

Enbart av ideologiska skäl lovar Vänsterpartiet att påbörja jakten på privata vårdgivare och att stoppa den utveckling som inneburit fler läkare och bättre tillgång till primärvård för alla oss som bor i Västsverige.
I regionen finns i dag 200 vårdcentraler, nära hälften av dessa vill Vänsterpartiet lägga ner. När ideologi får gå före sunt förnuft är man ute på djupt vatten.
För oss moderater är det inte driftsformen som är det viktigaste, utan vårdens kvalitet och tillgänglighet. Vi vill låta alla goda krafter bidra till att skapa en tillgänglig och bra vård i hela regionen.

Johnny Magnusson
Gruppledare (M) i Västra Götalandsregionen.

Kommentera