Beslut om trafiksäkerhetsåtgärder

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att det ska sättas upp betongräcken från korsningen Hönövägen – Sörgårdsvägen och norrut på Hönövägen förbi kurvan. Dessutom sänks hastigheten på de sträckor där det är 70 km/h till 50 km/h. Åtgärderna görs med anledning av den tragiska olyckan som inträffade i december förra året.

Kommentera