Möte med Kommunstyrelsen

På mötet med Kommunstyrelsen avhandlades budgeten för år 2012. Öckeröalliansens förslag som bl.a. innehåller satsning på en ny fritidsgård, skatebana samt en satsning på vägunderhållet i kommunen, antogs. Förvånande hade Socialdemokraterna i sitt förslag inte med någon skattehöjning. Eftersom man nu då anser att kommunen har tillräckliga skatteinkomster så innebär detta att man samtidigt accepterar
riktigheten i vår ekonomiska politik och att man också erkänner att deras skattehöjningsförslag åtta år i rad varit helt onödiga.

Vi tog också beslut om att upphäva Kommunfullmäktiges beslut om att flytta ”tippen” på Kärrsvik. Handläggningen av ärendet återförs till Kommunstyrelsen och kommunchefen fick i uppdrag att dels ta fram en behovsanalys, och dessutom ta fram en målbeskrivning. Anledningen till detta är att det finns en allmän oro över brister i beslutsunderlaget. Med brister avses en alltför vag visionär belysning av avfallshanteringen i framtiden. Därför förutsätts att alternativa lösningar med tillhörande kostnadsberäkningar ingår i kommande beslutsunderlag.

Kommentera