Socialdemokraterna vill spara på socialtjänsten

I Socialdemokraternas budgetförslag vill man spara 1,2 mnkr på socialtjänsten. Eftersom 80 % av kostnaderna ligger på personalkostnader skulle detta förmodligen inneböra indragning av ett antal tjänster inom äldreomsorgen eller annan verksamhet. Detta parti har tidigare hävdat att det behövs mer händer i vården men nu ser vi alltså verkligheten i deras budgetförslag, färre händer i vården.

Förutom detta så väljer man att inte satsa på en utbyggnad av Flexlinjen. I Öckeröalliansens förslag så satsar vi 1,3 mnkr på en ytterligare buss i Flexilinjen för att förbättra kollektivtrafiken inom Öckerö kommun. Detta vill nu Socialdemokraterna inte ställa upp på.

Om Socialdemokraterna skulle få bestämma i Öckerö kommun skulle det alltså bli sämre kommunikationer i kommunen samt indragningar inom äldreomsorgen. I sitt budgetförslag yrkar man inte på skattehöjning som man gjort under många år. I praktiken innebär detta att Socialdemokraterna nu accepterar att Öckeröalliansens haft rätt i att inte höja skatten eftersom man nu medger att vi har tillräckliga skatteintäkter för att klara våra verksamheter.

Kommentera