Socialdemokraterna sviker sina vallöften i regionen

I valrörelsen under omvalet till Regionen i Västra Götaland drev Socialdemokraterna en hård kampanj där man tydligt deklarerade att det inte skall finnas några patienter vid regionens sjukvårdsenheter vars vård finansieras på annat sätt än via skatten. Detta tydliggjordes också i deras politiska riktlinjer för mandatperioden där man skriver “Vid regionens egna sjukvårdsenheter ska privatfinansierade patienter inte förekomma”. Regionens helägda bolag, Sahlgrenska International Car AB, har som ändamål att just sälja vård till utländska patienter vid regionens sjukhus, främst Sahlgrenska Universitetssjukhus. På en direkt fråga till regionstyrelsens ordförande slirar han på svaret men säger att verksamheten ska få fortsätta trots att det faktiskt är privatfinansierade patienter och det strider mot deras egna vallöften.

Likadant är det med Socialdemokraternas påstående under valrörelsen att moderaterna ville sälja ut sjukhus. Detta var ett påstående som inte var sant men som man ändå valde att föra fram. Intressant nu är att när valet nu är avklarat så säger Socialdemokraterna själva att man kan tänka sig entreprenader inom sjukvården. Man skriver i sina politiska riktlinjer att upphandling kan vara ett sätt att utveckla de lokala sjukhusen.

Jag vill också påminna om deras löfte om en enhetstaxa på kollektivtrafiken inom hela regionen. För 20 kr skulle man kunna åka vart man vill inom regionen. Även detta löfte verkar man nu att ha glömt bort. Istället ryktas det om höjningar på 10 % på taxan. Precis tvårtemot deras löften under valrörelsen.

Att lova och påstå saker under en valrörelse för att sedan göra motsatsen borde givetsvis straffas av väljarna i nästa val. Tyvärr är minnet kort och Socialdemokraterna hoppas givetvis på detta men vi Moderater kommer att göra allt för att påminna väljarna om sveket samt sätta fingret på deras löftesbrott.

Kommentera