Ny prisstrategi inom Västtrafik

Västtrafik tillsätter nu en grupp politiker från hela regionen för att se över prisstrategin. Undertecknad har fått ansvaret att vara en av två politiker från Göteborgsregionen att arbeta med denna inte helt lätta fråga.

Majoriteten i Västra Götaland, S, MP och V, lovade runt och brett i valrörelsen att de skulle införa en enhetstaxa på 20 kr som man skulle kunna åka för inom hela regionen. Vi moderater varnade redan då för att detta skulle kosta Västtrafik stora summor som då skulle innebära en minskad satsning på kollektivtrafiken eller att man tar pengarna från sjukvården.

Märkligt nog har man nu efter valet kommit på att moderaterna haft rätt i sitt påstående och därför tillsätter man denna grupp för att vi ska nå samsyn om prisstrategin. Vi moderater anser att en avståndsrelaterad taxa fortfarande är det mest rättvisa. Detta kan lösas på olika sätt, antingen genom ett check-in – check-ut-system eller genom ett zonsystem som inte behöver följa strikt kommungränserna.

Första mötet med gruppen kommer att vara efter sommaren och det finns anledning att återkomma till detta.

Kommentera