Studieresa till vindkraftspark i England

Torsdag och fredag åker politiker, tjänstemän och örådsrepresentanter till Yarmouth i England för att titta på en vindkraftspark med namnet Scroby Sands. Denna vindkraftspark ligger några kilometer utanför en ort som precis som Öckerö kommun har ett stort yrkesfiske. Eftersom det var sju år sedan som vindkraftsparken byggdes och det precis som här var frågor om hur det exv. kommer att påverka fisket kommer vi också att ha möte med ortens yrkesfiskare för att höra vad de anser om vindkraftsparken, innan den byggdes och nu sjraår senare. Detta erfarenhetsutbyte kommer vi sedan att ha nytta av när vi efter sommaren går vidare med vår vindbruksplan. Det är också möjligt att vi har nya informations- och diskussionsmöten innan vi tar beslut.

Resan betalas till största delen av EU-projektet Power Cluster som handlar om havsbaserade vindkraftsverk och där Öckerö kommun är projektledare för delen som handlar om social acceptans. Med på resan äker också representanter för Kungälvs kommun. Kungälv har redan antagit sin vindbruksplan som bl.a. omfattar ett område norr om det som vi har i vår vindbruksplan.

Kommentera