Studieresa om vindkraft

I förra veckan var politiker, tjänstemän och örådsrepresentanter i England och tittade på vindkraftsprojekt. Avsikten var att skaffa en bättre kunskap och förståelse för de tilltänkta vindkraftsplanerna i vår kommun. Resan gick till östra England till en ort som heter Waveny där vi besökte ett kluster av företag som sysslar med förnyelsebar energi och som heter Orbis Energy. Där fick vi bl.a. höra föredrag av ledande projektörer för kommande vindkraftsprojekt, East Anglia, öster om England.

Andra dagen gjorde vi ett studiebesök i Great Yarmout, som ligger på Englands ostligaste punkt, där det ligger en vindkraftspark 2,5 km utanför kusten bestående av 30 st 70 m höga 2 Mw vindkraftverk. På stranden finns det ett besökscentrum som drivs av EON som också äger vindkraftsparken. Parken var färdigställd 2004 och det fanns givetvis ett motstånd mot den från lokalbefolkningen. Bl.a. hävdades att turismen, som är den största arbetsgivaren, skulle bli lidande men också att det lokala kustnära fisket skulle drabbas. Nu sju år senare kan man konstatera att besökscentrumet, som man endast var tänkt att vara öppet när vindkraftsparken etablerades, fortfarande är öppet och drar 40 000 besökare varje sommar. Det finns också restauranger och kafe’er som lockar speciellt med att man ser vindkraftsparken från deras servering. Fisket har fått bättre reproduktionsplatser och lokala fiskare har t.o.m. guidade turer med turister ut till vindkraftsparken.

Även om det säkert är så att de ansvariga har en glättigare bild av vad som hänt än allmänheten verkar det ändå vara som det brukar, rädslan för förändring är stor men när den väl är gjord så är det få som vill ha den ogjord.

Till hösten ska Kommunfullmäktige ta beslut om vår vindbruksplan. Ett positivt beslut innebär endast en början på arbetet. Därefter måste det finnas en entreprenör som vill driva projektet. Det måste också göras en miljöprövning där man bl.a. ska utreda vad som händer med djurlivet, bottenförhållanden och inte minst med fisket. Där har man också möjlighet att ställa krav på att fisket inte ska påverkas långsiktigt. Från kommunen kommer vi också att ställa krav på att kommuninvånarna ska ges möjlighet att köpa andelar i vimdkraftverken. Det kan också vara så att det behövs ytterligare möten med kommuninvånarna där det ges möjligheter att fråga och diskutera.

En kommentar för “Studieresa om vindkraft

Kommentera