Ekonomisk rapport per maj

Öckerö kommun har även fortsättningsvis en stark ekonomi. Efter att vi klarat av att ta oss igenom en av de värsta lågkonjunkturerna utan att vi dragit ned på den kommunala servicen eller höjt skatten stärks nu kommunens ekonomi igen. Prognosen för 2011 pekar på ett överskott på 8,9 mnkr. Detta skulle i så fall vara nionde året i rad som vi har ett överskott i vårt resultat. Långsiktigt innebär detta att vi klarar framtida lågkonjunkturer utan efterverkningar på servicen. Vi läser nästan dagligen om barnomsorgsköer, neddragningar i skolan, försämrad service på äldreboenden i andra kommuner. I Öckerö kommun har vi klarat lågkonjunkturen utan något av detta utan satsar nu istället på en förbättrad service.

För 2012 har vi bl.a. satsat på utbildning av våra lärare, färre barn i barngrupperna i förskolan, bättre IT-verktyg i skolan samt en ny fritidsgård och en skatepark till våra ungdomar. Inget av detta hade varit möjligt utan en ansvarsfull ekonomisk politik som vi bedrivit utan neddragningar och skattehöjningar.

Kommentera