Förbättrad trafik med snabbussarna och Flexlinjen

Som en del kanske redan märkt så har snabbusslinjerna 290 och 291 även börjat att trafikera under lördag och söndagar. V 34, 22 augusti, kommer även linjerna att utökas med trafikering på kvällstid. Detta är ett led i att förbättra kommunikationerna till Göteborg. Med snabbussarna tar det i stort sett lika lång tid som med bil men är betydligt billigare och bekvämare. Exv. kan man jobba, läsa eller vila sig när man åker buss medan bilkörandet kräver full uppmärksamhet. Du slipper dessutom att parkera och betala de allt dyrare parkeringsavgifterna i Göteborg.

Efter sommaren utökar vi också vår trafik med Flexlinjen. Ytterligare en buss som rymmer 20 personer kommer att anskaffas och Flexlinjen kommer att öppnas för alla. Bussen kommer också att användas som skolbuss och kanske också som badbuss under vissa tider Den kommer att även att trafikera på helger och kvällar och vi tittar också på mäjligheten att ha anropsstyrd trafik sent på fredagar och lördagar. Största delen av dygnet kommer den att vara anropsstyrd, dvs. att man får ringa och beställa vilken tid man vill åka, och sedan kan man välja att åka mellan några av de 118 hållplatser som finns.

Med en utökad Flexlinje och förbättrad turlista för snabbussarna 290 och 291 har vi väsentligt förbättrat möjligheten att åka kollektivt både inom kommunen och till Göteborg. Tillsammans med de bussfälten som nu byggs utefter v 155 och Hjuviksvägen kommer det att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv och på allvar ta upp konkurrensen med bilen.

Kommentera