Anmälningsplikt för huliganer ett bra steg mot läktarvåld

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att ta fram en lag med anmälningsplikt för huliganer som ska gälla från 2012. Detta är ett bra steg mot att stävja det läktarvåld som nu har ökat så mycket. Anmälningsplikten innebär att en som döms att inte få besöka ett lags matcher måste anmäla sig på en polisstation vid matchstart på en plats som ligger på ett avstånd från matcharenan som omöjliggör att den dömde hinner till matchen.

Regeringen ville invänta Per Unckels utredningen om åtgärder mot huliganer men denna ska vara klar först 2013. Varför vänta så länge när vi faktiskt redan idag kan informera sig om vad andra länder har gjort. Anmälningsplikten har använts med framgång i England under flera år, det finns därför ingen anledning at på svenskt vis invänta en utredning som av någon anledning måste ta flera år. Att hantera problemet med huliganer kräver ett snabbt agerande och inte en lågsam svensk utredning.

Kommentera