Juholts sedelpress

På två månader har Juholt lovat bort 135 miljarder kronor. Det är mer än en miljard för varje dag som han har varit partiordförande. Vi moderater har ingen sedelpress i källare som Juholts tyck ha utan vi tar ansvar för Sveriges ekonomi.

Ett sätt är att minska skattebördan i ett land som har bland de högsta skatterna i hela världen. Detta motsätter sig Juholt å det bestämdaste. Om han får bestämma blir det inget femte jobbskatteavdrag, snarare blir det fem nya skattehöjningar istället.

10 kommentarer för “Juholts sedelpress

 1. Jag vill heller inte ha det högskattesamhälle som vi nu har. Där är vi överens men vi kanske har olika medel. Öckerö kommun har säkert fler chefer idag än vad vi hade 1960, men vi har också fler anställda. Detta beroende kraven på ökad service från kommuninvånarna. Vi gör också så som Du säger, innan en som slutat ska ersättas övervägs om man kan klara sig med en annan organisation.

 2. Jag är medveten om att Du som kommunalpolitiker inte kan påverka rikspolitiken. Det var dumt av mig att skriva om
  kapitalskatt och bistånd – vi får leva med ett högskattesamhälle i många år till – tyvärr. När det gäller
  chefer kan man inte peka ut någon särskild – det blir ett personligt påhopp men när någon går i pension borde det väl gå att utvärdera behovet istället för att bara tillsätta en
  ny. Öckerö har väl fem gånger så många chefer som man hade
  1960 om man räknar in de kommunala aktiebolag som har bildats – till vilken nytta ?

 3. Att avskaffa kapitalskatten och därmed också ränteavdragen är fullt möjligt men blir antagligen svårt att få majoritet för och vore knappast speciellt populärt. Speciellt inte när människor i årtionde baserat sin ekonomi just på ränteavdraget. Att avskaffa chefer är givetvis också möjligt om man anser att de inte gör någon nytta. Med tanke på jakten på effektiviseringar så är skulle jag vara förvånad om kommuner anställer chefer som inte behövs, men peka gärna ut några istället för att generellt göra det enkelt för Dig. Menar Du rektorer, enhetschefer inom äldreomsorgen eller någon annan. Jag tar tacksamt emot tips.

 4. Ränteavdraget är en kvarleva sedan 1944 när man höll på att avveckla statarsystemet och folk måste uppmuntras till att låna pengar och bygga egna hem för att bryta dåtidens grymma
  hyressystem. Nu uppmuntrar ränteavdraget till en låneekonomi
  som är förrödande för västerlandet. Den statliga subventionen har överlevt sig själv och är bara negativ
  och i år har staten mera utgifter för ränteavdraget än inkomsten på ränteskatten och realisationsvinstskatten tillsammans. Det finns officiell statistik ang antal chefer
  som tillsatts under de senaste 50 åren när sossarna styrt sverige . Ska vi fortsätta denna politik eller göra som vi
  gjorde nyss – att dra in på en chefstjänst och istället kunna anställa tre stycken praktiskt arbetande människor
  t ex undersköterskor eller lärare – det går 3000 lärare
  arbetslösa just nu helt i onödan samtidigt som chefsposter
  bara tillkommer. Det här kallas ekonomi

 5. Om Du med kapitalskatten även menar ränteavdragen så är det ingen lösning som något politiskt parti framfört. Vilka mellanchefer är politiskt tillsatta? Politiken tillsätter normalt endast chefstjänstemännen, alltså finns det ingen besparing där heller. Biståndet finns det en stor samsyn om att vi i den rika delen av världen ska bistå med. Tyvärr kvarstår det inte så mycket av substans av Ditt förslag, Folke.

 6. Allt som Juhollt drömmer om kan bli verklighet om socialdemokrater kan komma överens om följande impopulära
  åtgärder :- Slopa kapitalskatten som i år kostar 100 miljarder – dra in alla politiskt tillsatta mellanchefsposter som kostar 80 miljarder varje år – dra in på bistånd till regeringar världen över som kostar
  35 miljarder i år – då kan vi försörja alla människor
  som bor i Sverige

 7. Socialdemokraterna har hittills sagt nej till alla jobbskatteavdraget, så även detta. I efterhand har man nu sagt att man inte ska ta bort dem. Trovärdigt, knappast. Är det möjligt att sänka skatten i ett land som har ett av de högsta skattetrycket i världen? Jag tror att det är fullt möjligt. Hittills har Juholt bara presenterat vad han vill göra, finansieringen ska han presentera senare. Jag säger dock som Relingen.

 8. Som så många andra moderater har du inte riktigt koll på hela sanningen. Dels har inte Juholt presenterat ofinansierade förslag, inte heller vill han dra tillbaka något av de fyra tidigare jobbskatteavdragen. Att sänka skatten är populistiskt, att höja den smått omöjligt eftersom dagens politik bara sträcker sig till nästa val där det gäller att behålla makten. Var tog visionen om ett bättre samhälle vägen?

 9. Borgare som inte kan stava kan heller inte styra landet!!!!

  På två månader har Juholt lovat bort 135 mikljarder kronor.

Kommentera