Ny färja till Björkö?

Igår hade vi ett möte med en representant från Färjerederiet angående en eventuell ny linfärja till Björkö. Färjerederiet har för avsikt att införskaffa ett antal nya linfärjor och Björköleden är ett av alternativen att sätta in en av dem på. Denna färja kommer i så fall att ha en kapacitet på 80 st bilar. Den stora vinsten blir för miljön eftersom linfärjan endast drar 30 % i bränsleförbrukning jämfört med nuvarande färja. Om det blir en linfärja kommer det fortfarande att finnas en reservfärja som inte är linfärja.

EFtersom tillfälle gavs så tog vi också upp frågan om Nordölinjen. Dels att Färjerederiet måste på längre sikt planera för ett byte till lång klaff så att vi inte som nu behöver att leva inför hotet att bli utan reservfärja. Med lång klaff kan man då använda samma reservfärja som till Björkö. Det bör påpekas att Nordölinjen är Färjerederiets enda färjor med kort klaff.

Dessutom tog vi upp att vi gemensamt måste planera för bättre kommunikationer med Nordöarna. Detta kan ske bl.a. genom en förbindelse mellan Hyppeln och Rörö men vi måste även se på andra möjligheter där vi gemensamt kan komma fram till en bra lösning.

Kommentera