Ambulanshelikoptern flyttas till Trollhättan?

I gårdagens Västnytt rapporterades det om att Säve flygplats nu beslutat om att ta ut start- och landningsavgifter för ambulanshelikoptern. Detta skulle innebära en kostnadsökning årsvis på c:a 2 mkr. Eftersom dessa pengar inte finns i dagsläget så kommer man att spara på ambulanshelikopterns verksamhet. Mer prioritering på uppdragen samt att helt eller delvis flytta verksamheten till Trollhättan där man inte behöver att betala liknande avgifter.

För oss i skärgården skulle detta innebära en försämring i vår olycksfallberedskap och si skulle då också få vänta längre tid på ambulanshelikoptern eftersom flygtiden från Trollhättan är avsevärt längre än från Säve.

En ambulanshelikopter, som är dyr i drift jämfört med en vanlig ambulans, ska givetvis användas så mycket som möjligt. Att låta den stå på marken och prioritera bort ärenden är bara dumt. Den ska också givetvis vara placerad så nära det område som den mest verkar i och inte där det är billigast, det är rent sunt förnuft.

Kommentera