Möte med arbetsutskottet

I går hade vi det första mötet efter sommaren med arbetsutskottet. Så här i efter ledigheten fick vi en hel del information om olika saker. Inte minst om det teleavbrott som drabbade kommunen förra veckan. Orsaken var en avgrävd kabel i Torslanda vilket fick konsekvensen att både data- och teletrafiken slogs ut i hela kommunen. Vad värre var att också larmen till hemtjänsten också slutade att fungera. Fördelen med den lilla kommunen var i detta läge att efter ett möte  med berörda tjänstemän så kunde socialtjänsten rapportera att man hade kontroll på de som var utsatta inom hemtjänsten. Avbrottet, som varade i över ett dygn på för vissa anslutningar, lyckades vi avklara utan att det inträffade några allvarliga incidenter. Däremot lärde vi oss ett antal saker som vi får ta med oss och vara bättre förberedda för till nästa gång. Med olika avbrott på både vatten och teletrafik den senaste tiden kan man väl säga att vi tack vare detta har fått en hel del erfarenhet och med fog kan vi säga att vi nu också vet att vi har en väl fungerande beredskap för olika händelser i kommunen.

Vi fick också information i ärendet som vi kallar Öckerö stadsnät. Detta är ett projekt där vårt bostadsbolag Öbo har fått i uppgift att bygga ut vår infrastruktur vad avser fiberanslutning. Meningen är att Öckerö kommun ska anta en IT-agenda för utbyggnad av bredband i Öckerö kommun. Av hushållen och företagen i Öckerö kommun skall:

50% ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100Mbit/s senast 2015
100% ha möjlighet att ansluta bredband om minst 100Mbit/s senast 2020

 

Kommentera