Arbetslöshetsstatistik

Arbetslösheten är fortfarande mycket låg i Öckerö kommun enligt Arbetsförmedlingen. För juli var siffran 1,6 %, att jämföra med 3,5 % i riket och 3,4 % i Västra Götaland. Tillsammans med tre andra kommuner har Öckerö kommun den lägsta arbetslösheten bland Västra Götalands 49 kommuner.

Kommentera