Utökad kollektivtrafik i kommunen

Fr.o.m. idag så började den utökade Flexlinjen. Det innebär att vem som helst får åka med istället som förut då den enbart var till för färdtjänsten. Detta har blivit möjligt genom en satsning på att sätta ytterligare en buss i trafik. Hur Du gör och vilka tider som gäller kan Du läsa om på kommunens hemsida.

Fr.o.m. idag kör snabbussen till Öckerö/Burö den nya sträckningen via Breviksvägen och Kärrsviksvägen. Detta innebär att de boende på dessa vägar nu har en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken. Dessutom innebär den nya sträckningen att Prästängen och Hjällvik numera också ligger inom rimligt avständ från närmaste hållplats. I stort sett alla i Öckerö kommun har nu närmare än 400 m till närmaste hållplats vilket är måttet för en bra tillgänglighet.

Kommentera