Möte med Polisstyrelsen

Dagens möte var i plishuset i Trollhättan där vi bl.a. fick en genomgång av polisverksamheten i Fyrbodal. Vi fick också en rapport om oroligheterna i Backa. Det är viktigt att man i det sammanhanget skiljer på just ungdomsoroligheterna och på de brott som begås av kriminella som passar på. Det förekommer numera rena överfall på poliser som lockas i fällor, räddningstjänst och ambulans kan inte säkert utföra sina uppdrag och idag har Västtrafik av säkerhetsskäl stoppat busstrafiken i området.

Förutom dialog med ungdomar och boende är det viktigt att man markerar mot de kriminella personer som försöker att ta över området. Inom kort kommer därför områdespolisen där att förstärkas med ytterligare 20 poliser. Detta gör att man på ett ännu bättre sätt kan markera sin närvaro i området.

Det finns ett problem i samordningen mellan Polismyndigheten och Kriminalvården. Där Polisen har sina utredningsresurser och större polishus är det inte säkert att Krimimalvården vill ha sina häkten. Detta gör att häktade och utredare far kors och tvärs för att hälsa på varandra och värdefull tid och resurser går till spillo. Detta är ytterst ett politiskt problem som Regering och Riksdag bör ta tag i.

Bostadsinbrotten har en uppklaringsprocent på 3-4. Detta är givetvis alldeles för lågt med tanke på den skada och integritetskränkning som brottet innebär för de drabbade. Polisen kommer därför att lansera nya metoder för att väsentligt förbättra uppklaringsprocenten.

2 kommentarer för “Möte med Polisstyrelsen

 1. Hämtat från samma hemsida:

  Enligt svensk lag ska det finnas beredskapspoliser vid alla landets polismyndigheter för situationer med höjd beredskap och krig. Beredskapspolisen kan användas vid många olika tillfällen, bland annat för:
  •Bevakningsuppdrag, till exempel vid naturkatastrofer, sjukdomsutbrott och internationella konferenser.
  •Räddningstjänstuppdrag, till exempel eftersök av försvunna personer och utrymning vid olyckor.
  •Tillträdesskydd, till exempel för att stötta tullen med gränsövervakning, eller för bevakning av avspärrade områden och andra platser som allmänheten inte har tillträde till.
  •Transportuppdrag, till exempel eskorter vid statsbesök och förflyttning av farligt gods.

 2. Återigen kommer polisens resurser på tal.

  20 ytterligare poliser för att öka närvaron i Backa. Vilka områden plockar man dessa resurser ifrån? I praktiken innebär detta att polisnärvaron blir lidande på andra håll. Hur länge denna omfördelning måste gälla är det ingen som vet. Frågan är hurpass uthållig polisen i storgöteborg är utan att behöva ta hjälp från närliggande län.

  Det är konstigt att man inte utnyttjar sina resurser bättre. Läser man på http://www.polisen.se hittar man snart en resurs jag aldrig hört talas om – Beredskapspolisen. Där har man ca 1500(!) extra resurser ytterligare. Varför törs man inte använda dessa? Eller sitter det en flaskhals någonstans inom organisationen?

  Man undrar egentligen vart våra skattemedel tar vägen…

Kommentera