Möte med kommunstyrelsen

På gårdagens möte med Kommunstyrelsen fick vi en utomordentlig genomgång av T/S Gunillas varvsbesök i somras. Masterna kontrollerades inifrån genom fiberoptik och de var i utmärkt skick. Förutom vanligt underhåll av motorer, bottenmållning m.m. så byttes också golvet i byssjan, flera av våtutrymmena samt ett av samlingsrummet. T/S Gunilla är i utmärkt skick, helt utan anmärkningar, och dessutom rejält uppfräschad jämfört med när vi tog över henne från Rederiaktiebolaget. Då hade hon över två A-sidor med anmärkningar, nu finns det inte en enda.

I Kommunstyrelsen är vi överens om att vi ska förlänga vårt avtal med Migrationsverket om att ta emot ytterligare fem ensamkommande flyktingbarn. Detta efter att vi haft besök av tjänstemän från Migrationsverket och vi fått igenom de önskemål vi hade om hur mottagningen ska ske. Vårt omhändertagande kommer också fortsättningsvis att ske genom familjehem och där pågår f.n. ett arbete med att rekrytera flera intresserade.

GR:s rapport om Hälsa-Ohälsa kan kort sammanfattas med att Öckerö kommun ligger bättre till i de flesta jämföreletal med de tretton kommunerna i regionen.

Vi tog beslut om att sälja vårt fibernät till ÖBO med en uppgift om att utveckla detta i kommunen. Målet är att 50 % av kommuninvånarna ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % senast 2020.

Vi hade också en framställan om att personer boende på Nordöarna ska ha förtur på Hönöleden. Efter många diskussioner kom Kommunstyrelsen fram till att detta inte var det bästa sättet att förbättra kommunikationsmöjligheterna till och från Nordöarna. Öckeröalliansen ville därför ge Kommunchefen i uppdrag att se över andra bättre sätt att förbättre kommunikationerna.

Kommentera