Möte med statsministern

På möte med moderata kollegor hade vi förmånen att få Fredrik Reinfeldts allmäna synpunkter på politiken.
Givetvis pratade han en hel del om satsningen på infrastrukturen i den kommande budgeten. Vi ska inte glömma att Regeringen redan 2007 ökade infrastruktursatsningarna rejält efter Socialdemokraternas många år av återhållsamhet. Dessutom gavs det ytterligare pengar till mindre projekt i Sverige. Med de pengar som nu ges så har Trafikverket också nått sitt kapacitetstak vad man klarar av. Detta enligt generaldirektören själv.

Juholt lovar enligt gammal socialdemokratisk tradition mycket. Senaste siffran är 135 mdr på 159 dagar. Han anser att vi ska satsa oss ur krisen istället för som Anders Borg vill, ha en ansvarsfull ekonomisk politik. Som information så har detta redan testats i andra länder. Exempel på detta ser vi nu bl.a. i Grekland. De ska nu spara 200 mdr för att komma tillrätta med sin ekonomi.

Vi har också lyssnat på hållbarhetschegen på MAX. Fantastiskt att höra hur ett företag medvetet satsar på att anställa personer med funktionsnedsättningar. Inte för att bedriva välgörenhet utan rent affärsmässigt. Förutom att man gett dessa människor ett värde genom att de fått en anställning så har det också varit lönsamt.

Kommentera