500 miljoner kronor till de sämst ställda pensionärerna

Nästa år vill Alliansen ytterligare förbättra ekonomin för de pensionärer som har lägst inkomst. Därför satsas 500 miljoner kronor på att höja bostadstilläget till pensionärer (BTP) med runt 170 kronor i månaden, där det exakta utfallet avgörs av den exakta utformningen av förslaget. I ett kärvt ekonomiskt läge där utrymmet är starkt begränsat ser vi detta som viktigt, inte minst då denna grupp pensionärer har små marginaler och därför riskerar störst oro i kristider.

En av de reformambitioner Alliansen aviserat för mandatperioden är att fortsätta sänka skatten för pensionärer. För åren 2013 och framåt är prognosen att ökningstakten för pensionerna kommer att bli lägre. Alliansen lovar att genomföra en skattelättnad för pensionärer 2013 eller 2014 om balans i de offentliga finanserna kan säkras. Det fjärde steget i sänkningen av pensionärernas skatt är inte i sig avhängigt ett kommande jobbskatteavdrag.

Kommentera