Möte med Färjerederiet

Idag träffade vi chefen för Färjerederiet Anders Werner för en diskussion om framtidstankar om färjetrafiken i kommunen. Mötet började med en information om planerna att byta Björköfärjan till en 80-bilars linfärja. Detta är ett miljöprojekt där man minskar utsläppen med 70 % men att det också ekonomiskt blir biligare. Bl.a. så kostar en linfärja 30 % mindre än en konventionell. Om detta blir verklighet kommer den nya färjan att kunna sättas in om c:a två år.

När det gäller Nordölinjen så vill vi ha en diskussion om hur den ska drivas i framtiden. Då talar vi om gemenssam reservkapacitet med Björkö- och Hönöleden, vilket innebär att man måste byta till lång klaff. Det handlar också om fast förbindelse mellan Rörö och Hyppeln och en översyn av färjeturerna. Ett exempel kan vara att ha en färja med större kapacitet som går en gång i timman ev. kompletterad med extraturer i högtrafik.

I framtiden måste vi ha en fast förbindelse mellan Björkö och Öckerö för att knyta samman kommunen. I avvaktan på detta vill vi se över alternativet att ha en linfärja t.v. Hur och var den ska gå är något som Färjerederiet kan vara behjälpliga med.

Hönöledens färjor kollar man nu om det är möjligt att utöka kapaciteten till 90 bilar. Detta genom att bygga ett mellandäck samtidigt som man målar ner nederdäcket till fyra filer. Ett mellandäck kräver egna uppfarter för att lastning och lossning inte ska ta för lång tid.

Även terminalområdet på Lilla Varholmen utreder man. det handlar om att få plats med förturer, bussterminal, påkörningsramper för ett ev. mellandäck samt att man kan köra av med fler än två filer samtidigt.

Avsikten är nu att vi i kommunen ska forma våra tankar och senare i år ha ytterligare ett möte med Färjerederiet där vi delger dessa. Utifrån detta kan sedan Färjerederiet ta fram alternativ till lösningar och efter det måste man se över hur det ska finansieras. Onekligen blir det spännande att se hur vi kan komma fram i denna fråga.

Kommentera