Nytt prissystem för Västtrafik

Jag har blivit utsedd att sitta som representant för Göteborgsregionen i en grupp som ska ta fram ett nytt pris- och betalsystem för Västtrafik. Det har framförts en hel del kritik mot nuvarande system att det är för tekniskt och krångligt att förstå hur man ska genomföra vissa resor. Det är ändå bra att veta att 85 % reser med periodkort och de är nöjda med systemet men självklart är det inte bra att det ändå finns en stor kritik mot nuvarande system. Uppdraget är alltså enkelt, det ska tas fram ett enklare system som är lättare att förstå och första delan ska implementeras 2013 och resten förhoppningsvis 2015.

Enligt de undersökningar som gjorts är det som resenären främst vill ha ut av Västtrafik är punktlighet samt ett rättvist prissystem. Man gillar inte enhetstaxa och små zoner utan vill helst ha avståndsrelaterad taxa och större zoner. På de platser som nolltaxa har testats så går oftast nöjdhetsindex ner. Att notera är också att 64 % ogillar ett check-outsystem.

Idag finns det ett enormt utbud att betala sina resor. Så många att inte ens personalen på Tidpunkten kan hålla ordning på alla. Därför måste utbudet bli mindre och enklare, inga kommunzoner och samma sortiment i hela regionen.

Första mötet var ett informationsläge om nuläget och först nästa möte tar vi itu med hur ett nytt system kan komma att se ut.

2 kommentarer för “Nytt prissystem för Västtrafik

Kommentera