Möte med arbetsutskottet

Vi fick presenterat en läsvärdesundersökning från SKOP på TorslandaTidning, Lokalbladet och G-P. Att konstatera är att både Lokalbladet och TorslandaTidning läses av många, drygt 80 %, samt att de har en hög trovärdighet. G-P läses av betydligt färre, vilket givetvis kan bero på man måste köpa den och att de andra är gratis och delas ut till alla hushåll.

På plangruppen innan arbetsutskottet enades vi om att kommunen ska göra detaljplanen för varvsområdet på Knippla. Denna ska också prioriteras, därefter får vi avgöra vem som ska utföra byggnationen.

Även planen för Heinövallen tas fram med prioritet. Där ska det planeras för ett Boviera, bostadsrätter med en inglasad yttergård, tre stycken flerbostadshus samt ett antal villatomter. Även detta ärende prioriteras.

Kommentera