Möte med Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkände att vi tar emot ytterligare fem stycken ensamkommande flyktingbarn. Detta ska ske enligt vår modell vilket innebär att de ska placeras i familjehem. V i tog också beslut om att ÖBO ska ta över det befintliga fibernätet och att man ska påbörja utbyggnaden av ett stadsnät. Målet är att 50 % av komminvånarna ska ha 100 mbit och 2020 ska 100 % ha samma tillgång.

Barn- coh Utbildningsnämnden fick en ny ordförande när Kommunfullmäktige utsåg Ingvar Svensson (FP) till denna post.

Kommentera