Kulturpolitiken förändras drastiskt med SD-förslag

Under två dagar diskuteras budgeten för 2012 i Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Eftersom vi numera har en minoritetsstyrd region med S,V och MP i ledningen så blir omröstningarna intressanta eftersom Sverigedemokraterna kan avgöra i vilken riktning som beslutet går. Det kan därför finnas anledning till att granska hur Sverigedemokraterna vill att livet, och i detta fall främst kulturlivet, ska gestalta sig om de får bestämma.

Ett genomgående tema i deras argumentation är att et ska införas olika regler om att det ska vara ett krav på att personal inom Västra Götalandsregionenom att de ska kunna prata svenska. I en tidigare debatt svarades då att det redan finns regler i bl.a. Socialtjänstlagen för exv. vårdpersonal om kunskaper i svenska. Det kan däremot synas som överkurs om man kräver samma språkkunskaper av en städerska som en läkare, Kuriosa är ju att Gustavo Dudamel, chefsdirigent i Göteborgssymfonikerna, inte kan svenska. I enlighet med Sveruígedemokraternas yrkande skulle han alltså inte kunna vara anställd inom Västra Götalandsregionen.

I deras budgetskrift skriver man appropå Göteborgssymfonikerna att man vill att de inte ska få göra några utlandsturnéer utan istället ägna sig åt skolkonserter. Detta ska höra ihop med vad man skriver att de samtidigt ska hålla en hög kvalité och kompetens. Hur man ska rekrytera musiker med denna kompetens som ska ha som verksamhet att syssla med skolkonserter istället för turnéer i utlandet, som rimligen motiverar och inspirerar, framgår dock inte av deras dokument.

Göteborgsoperan ska också inbegripas i klappjakten på det utländska språket. Operaföreställningarska i högre utsträckning uppföras på svenska språket än vad det görs idag. Dessutom anser man att baletter och musikaler inte är ekonomiskt försvarbara utan dessa vill man minska på.

Sverigedemokraterna gör gärna populistiska utspel men det kan finnas anledning att granska deras olika dokument för att man ska få klart för sig att med deras politik så innebär det en stor omställning på fler saker än kulturpolitiken.

Kommentera