Öckerö kommun klarar sig bra

Det gäller att använda våra skattepengar på ett så effektivt sätt som möjligt. En välskött ekonomi är grunden för att klara konjunkturnedgångar som oundvikligen kommer med jämna mellanrum. Att ha kontroll på ekonomin och få positiva resultat innebär också att vi skaffar oss resurser för att bättre klara av svårare tider. Vi klarade den senaste konjunkturnedgången utan några besparingar på våra verksamheter. Nu står vi ånyo inför en osäker framtid där det plötsligt inte är så självklart att skatteintäkterna hela tiden ökar. I senaste prognosen har vi 4,5 mnkr mindre i skatteintäkter än när vi tog budgeten för 2012 och pessimisterna säger att det kommer att bli värre. Oavsett vilket så är Öckeröalliansens politik att vi inte ska verksamheter som hela tiden måste anpassa sig efter konjunkturen. Äldreomsorg, barnomsorg och skolan ska ha samma kvalité oavsett vad som händer i omvärlden. Tack vare att vi bedrivit en ansvarsfull politik så har vi nu också marginaler att klara det.

I budgeten för 2011 så budgeterade vi med ett underskottpå -12 mnkr just för att verksamheterna inte skulle bli drabbade av nedgången i skatteintäkterna. Den senaste delårsrapporten har en prognos på ett överskott på 8 mnkr. Detta gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Oavsett händelser i omvärlden står Öckerö kommun väl rustad.

Kommentera